معرفی بازی Circle The Dot

معرفی بازی Circle The Dot

معرفی بازی Circle The Dot

مریم فانی
Circle the Dot؛ یک بازی ساده با قوانینی ساده
اندروید و بازی‌های ساده‌اش لذت استفاده از گوشی هوشمند را برای ما دوچندان کرده‌اند؛ بازی هایی ساده که نه ذهن را چندان درگیر می کنند و نه خیلی مراحل پیچیده ای دارند با این وجود خلاقانه‌اند. بازی Circle the Dot هم از این دست بازی‌هاست؛ یک بازی ساده با قوانینی ساده. در این بازی باید توپ آبی رنگ را با توپ‌های نارجی در دام بیندازید؛ توپی که مدام در جهت‌های مختلف حرکت می‌کند تا راهی برای رهایی از زمین بازی پیدا کند. اما در مقابل شما با توپ‌های نارجی و تعداد بیشتر می‌توانید آن را محصور کنید. فکر می‌کنید در این بازی موفق خواهید شد؟

منبع:gsm